sobota, 07 kwietnia 2007
Kuromania
Uff - dawno mnie tu nie by³o - nie znaczy to jednak, ¿e pró¿nowa³am. O nie! Co prawda druty i szyde³ko le¿± od³ogiem, ale za to do ³ask wróci³a maszyna do szycia. Powsta³y takie oto ¶wi±teczne kurki:


17:39, olimpijskie , Lucille
Link Komentarze (1) »