niedziela, 12 marca 2006
Powoli zbli¿am siê do koñcaKalina

20:06, olimpijskie , Kalina
Link Komentarze (1) »
sobota, 04 marca 2006
Staraj±c siê dorównac kroku ...

Pewnie znowu siê z wami nie uda mi zsynchronizowaæ.
No bo co z tego, ¿e wrapek w olimpijski ¿akard przemianowa³am na wrapek w wielkanocny ¿akard:


Zanim zacznê co¶ nowego, chcê go skoñczyæ, a idzie mi jak po grudzie.

Pozdrawiam zakrêcone w drutach

Kalina


12:32, olimpijskie , Kalina
Link Komentarze (3) »