poniedzia³ek, 12 marca 2007
Koszyczek

zrobi³am i usztywnilam w cukrze, proporcje 1:1. R±czkê usztywni³am osobno, a nastepnie doszy³am. Spodziewa³am siê, niestety, lepszego nieco efektu, no ale trudno.

koszyczek

 

12:40, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (7) »
¶roda, 21 lutego 2007
Koszyczek

Zrobi³am w pi±tek i usztywnilam w sobotê - wod± z cukrem 1:1. Moim zdaniem jest trochê za miêkki. No ale pierwsze koty za p³oty. Malutki jest - mo¿e 5 cm wysoko¶ci. Zmie¶ci siê akurat 1 jajko.

 

koszyczek

 

13:05, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (5) »