niedziela, 22 kwietnia 2007
wreszcie

uda³o mnie siê zrobiæ fotke przed schowaniem wielkanocnych ozdób g³êboko doszafy. pewnie ju¿ i tak nikt tu nie zagl±da ale mo¿e w przysz³ym roku kto¶ pochwali. Pierwszy raz w ¿yciu robi³am jajka i my¶le, ¿e nie wygl±daja najgorzej :)

 

Do zobaczenie w przysz³ym roku na wielkanocnym.

21:43, olimpijskie , Agniesia_F1
Link Komentarze (1) »
poniedzia³ek, 26 lutego 2007
Pierwsza w ¿yciu Wielkanocna ozdoba

któr± zrobi³am do swojego domu, a mo¿e u³o¿e w pracy? jeszcze nie wiem. Nie lubiê zbytnio ¶wi±t wielkanocnych ale mo¿e dziêki w³asnorêcznym ozdobom trochê mnie siê przybli¿±.

Mam ju¿ zakupione drewniane jajka, które mam zamiar ozdobiæ szyde³kiem, ale nie obiecuje, ze to zrobiê 

08:18, olimpijskie , Agniesia_F1
Link Komentarze (2) »