czwartek, 29 marca 2007
Wielkanocne kaczuszki

Wreszcie co¶ ¶wi±tecznego zrobi³am :)


17:07, olimpijskie , Hada131
Link Komentarze (5) »
wtorek, 20 marca 2007
Wielkanocnie - jajecznie

To zapewne ostatnie w tym roku jajka w koszulkach szyde³kowych, w moim wykonaniu.

Wiêcej o tym TUTAJ.
Czy powstanie jeszcze jaka¶ ozdoba ¶wi±teczna, tego nie wiem.
Gdyby jednak co¶ siê pojawi³o, na pewno pochwalê siê.

Pozdrawiam ciep³o.

08:16, olimpijskie , Splocik
Link Dodaj komentarz »
poniedzia³ek, 12 marca 2007
Koszyczek

zrobi³am i usztywnilam w cukrze, proporcje 1:1. R±czkê usztywni³am osobno, a nastepnie doszy³am. Spodziewa³am siê, niestety, lepszego nieco efektu, no ale trudno.

koszyczek

 

12:40, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (7) »
Pracujê nad wielkanocnym króliczkiem
Króliczek mia³ byæ na kartkê ale jest trochê za du¿y i bêdzie obrazeczek.
Krzy¿yki nie s± moj± najmocniejsz± stron±, wiêc idzie mi bardzo powoli i zajmujê siê obrazkiem w tak zwanym miêdzyczasie.
11:00, olimpijskie , Makneta
Link Komentarze (1) »
poniedzia³ek, 05 marca 2007
Bardzo fajnie
krzy¿ykuje siê takie miniaturki, wiêc wyszy³am ich kilkana¶cie - niektóre x2.

Wiêcej - TUTAJ

Wcze¶niej wyszy³am kilka innych (o nich TUTAJ).
Wykonane z ich udzia³em kartki powêdruj± z ¿yczeniami ¶wi±tecznymi do bliskich i przyjació³.
Natomiast oprawione w ramki (jako obrazki) ozdobi± na czas ¦wi±t moje mieszkanie.
21:57, olimpijskie , Splocik
Link Komentarze (5) »