Nasze zmagania w okresie przed¶wi±tecznym
Blog > Komentarze do wpisu
wreszcie

uda³o mnie siê zrobiæ fotke przed schowaniem wielkanocnych ozdób g³êboko doszafy. pewnie ju¿ i tak nikt tu nie zagl±da ale mo¿e w przysz³ym roku kto¶ pochwali. Pierwszy raz w ¿yciu robi³am jajka i my¶le, ¿e nie wygl±daja najgorzej :)

 

Do zobaczenie w przysz³ym roku na wielkanocnym.

niedziela, 22 kwietnia 2007, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Serwetka z kogutem.

    Jeszcze ¶wi±tecznie A¿ ¿al, ¿e ju¿ po ¦wiêtach. Wprawdzie pogoda by³a i¶cie zimowa a nie wiosenna. Nie zd±¿y³am pokazaæ moich ¶wi±tecznych szyde³kowych prac. Se

  • Jeszcze tylko

    do 30 kwietnia zamieszczamy zdjêcia ostatnich ¶wi±tecznych robótek i przechodzimy dowiosennego robótkowania.

  • Pierwsza w ¿yciu Wielkanocna ozdoba

    któr± zrobi³am do swojego domu, a mo¿e u³o¿e w pracy? jeszcze nie wiem. Nie lubiê zbytnio ¶wi±t wielkanocnych ale mo¿e dziêki w³asnorêcznym ozdobom trochê mnie

Komentarze
2008/05/09 09:46:34
¦wietne te ozdoby Wielkanocne.
Te¿ robie takie ró¿ne ...od lat .
Teraz nie pora na nie , ale w przysz³ym roku powklejam na moim blogu....a wczesniej jeszcze bêda ozdoby choinkowe. Ju¿ sie ciesze! Mo¿e i u Ciebie podgladne jakie¶ nowe wzory..