Nasze zmagania w okresie przed¶wi±tecznym
Blog > Komentarze do wpisu
Jeszcze tylko

do 30 kwietnia 
zamieszczamy zdjêcia ostatnich ¶wi±tecznych robótek
i przechodzimy do wiosennego robótkowania.

¶roda, 11 kwietnia 2007, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Startujemy z drug± ods³on±

    Zapraszamy na drug±ods³onê wielkanocnego robótkowania. Od dzi¶ - 03.02.2007 , wszystkie notkizwi±zane z robótkami wielkanocnymi umieszczamy tutaj. Sposób edycji

  • cd na...

    Ci±g dalszy naszego robótkowania na wakacyjnym blogu - zapraszamy http://wakacyjny.blox.pl/html

  • podziêkowanie

    Splociku bardzo dziêkujê za podpowied¼ apsik1

Komentarze
2007/04/12 15:26:38
Krótka ta wielkanoc.... :(
-
2007/04/12 22:30:42
Generalnie - dwa dni, za to blog by³ aktywny wielkanocnie nieco d³u¿ej.
Grudniowe ¶wiêta bêd± d³u¿sze - to na pocieszenie :)
Pozdrawiam ciep³o.
-
2007/04/13 08:47:38
A mi tak czas szybko mija, ¿e nie zd±¿y³am umie¶ciæ fotek swoich ¶wi±tecznych robótek na tym blogu.
-
2007/04/13 11:37:14
No w³a¶nie, ja te¿ nie zd±¿y³am umie¶ciæ fotek Ba! nawet ich nie zrobi³am. Na szczê¶cie wielkanocny bukiet z jajkami stoi jeszcze w wazonie i zrobie mu zdjêcie i pochwale siê, mo¿e kto¶ tu jeszcze w tym roku zajrzy
-
2007/04/14 13:12:45
Umie¶cie Wasze fotki (powiedzmy do koñca kwietnia), a ja naniosê poprawki tak, aby ta informacja pojawi³a siê w odpowiednim miejscu.
Pozdrawiam ciep³o.