Nasze zmagania w okresie przed¶wi±tecznym
Blog > Komentarze do wpisu
Wielkanocne kaczuszki

Wreszcie co¶ ¶wi±tecznego zrobi³am :)


czwartek, 29 marca 2007, olimpijskie

Polecane wpisy

  • wreszcie

    uda³o mnie siê zrobiæ fotke przed schowaniem wielkanocnych ozdób g³êboko doszafy. pewnie ju¿ i tak nikt tu nie zagl±da ale mo¿e w przysz³ym roku kto¶ pochwali.

  • Szyde³kowe koszyczki

    Wydzierga³am te¿ kilka koszyczków, ale ponios³am sromotn± klêskê je¶li chodzi o ich usztywnienie.

  • Serwetka z kogutem.

    Jeszcze ¶wi±tecznie A¿ ¿al, ¿e ju¿ po ¦wiêtach. Wprawdzie pogoda by³a i¶cie zimowa a nie wiosenna. Nie zd±¿y³am pokazaæ moich ¶wi±tecznych szyde³kowych prac. Se

Komentarze
2007/03/29 18:56:29
S U P E R !!
kolorowe, wesolutkie, wielkanocne - czyli tak jak nale¿y!
pozdrawiam - iza
-
2007/03/30 11:39:18
³adniunie. Podziwiam cierpliwo¶æ, nie wiem czy da³abym rade
-
2007/03/31 22:37:39
O jakie urocze kaczuszki. Bardzo ³adna rodzinka kaczuszek ci wysz³a.
Pozdrawiam
-
Go¶æ: , 62.69.212.*
2007/05/09 20:05:59
Po prostu cudne! Przyznaje, ¿e jestem pod wra¿eniem :) Czy jest dzia³ na tej stronie, w którym by³oby pokazane/wyja¶nione (najlepiej od podstaw) jak zrobiæ takie cudeñka? bardzo chcia³abym siê nauczyæ bo wszystkie s± przepiêkne :)

Pozdrawiam
Sylwia
-
Go¶æ: obiereczka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/01/01 14:13:01
kaczki s± piêkne,jak wszystki Twoje robótki.